degustacja

/Tag:degustacja

Maciek! Maćku! – Daj śrubokręt! – Blogerskie spotkanie w terenie.

By | Grudzień 15th, 2014|

Jak wszyscy dobrze wiemy piwo smakuje wyjątkowo dobrze, albo przynajmniej inaczej, jeżeli pije się je w plenerze. Oczywiście, nie wolno zapomnieć o zbawiennym wpływie doborowego towarzystwa, którego w sobotnie popołudnie dotrzymał mi „Maciek” z Dwóch Obliczy Piwa kropka Pe-El. Pogoda była dla mnie zdecydowanie przyjemna, tak jak i późnojesienna atmosfera spokojnego potoku w okolicy jednego [...]

Jasny Lager z Majera i kilka słów o Kraftwerk

By | Listopad 8th, 2014|

Wczoraj wpis, dziś wpis. Cóż, wygląda na to, że wracam do formy. Dostałem butelkę jasnego Lagera z browaru Majer i głupio by mi było po prostu wypić to piwo w sposób czysto hedonistyczny, zwłaszcza, że to nie jest pierwsze piwo, które od Majera dostałem. Majer to browar restauracyjny z moich rodzimych Gliwic, jeżeli ktoś jeszcze [...]

Omnipollo: Nathalius

By | Wrzesień 3rd, 2014|

Przyznaję się bez bicia, że poleciałem na samą etykietkę. Jak później odkryłem, że to Omnipollo byłem pewien, że to dobry wybór. Lubię Szwecję za wiele rzeczy, a Omnipollo w zbiorze się zdecydowanie zawiera. Nathalius to single hop galaxy IIPA. Czyli sroga ipa z użyciem jednej, konkretnej odmiany chmielu - Galaxy, czyli dość słynnej odmiany z [...]

Blanche de Namur

By | Sierpień 9th, 2014|

Gdy przyjechałem do Grześka z oude geuze okazało się, że na miejscu czeka mnie coś jeszcze. To Blanche de Namur, witbier z browaru Bocq. Witbier to taki fajny gatunek piwa, który charakteryzuje się sympatyczną historią, nietypowym zasypem i użyciem kolendry oraz skórek pomarańczy. O szczegółach opowiem kiedy indziej, a teraz tylko dodam, że jest to [...]

Uwolnić orkę!

By | Lipiec 9th, 2014|

No i jest i obie­cana rybka. O orce sporo się sły­szało, może nie tak wiele co o sharku, który aku­rat fak­tycz­nie jest rybką, ale w sieci można tra­fić na całą masę pochleb­nych infor­ma­cji o tym CDA. Autor recep­tury – Tomasz Kopyra był nie­za­do­wo­lony z goryczki, ale hej! Nie samym chmie­lem prze­cież czło­wiek żyje i orka jest jed­nym z wielu dosko­na­łych przy­kła­dów. Ale do rze­czy – orka to Sin­gle hop Casca­dian Dark Ale (lub błęd­nie black india pale ale) uwa­rzony w bro­wa­rze Widawa. Bute­leczka z ręcz­nie wypi­saną datą na 30.07.2014, więc czasu na wypi­cie tro­chę pozo­stało. Nie wiem kiedy wydana, ale zna­jąc Tomka, data jest ści­śle zwią­zana ze spad­kiem jako­ści aro­ma­tów chmie­lo­wych, więc o to bym się nie mar­twił. […]

Lagerchanted: Das gute Zirndorfer – Landbier

By | Czerwiec 23rd, 2014|

Ciężko jest mi się do tego jakoś odnieść, bo lagery nie są moim koni­kiem… Jed­nakże pod­sze­dłem do tego z dość spo­rym entu­zja­zmem, bo jakby nie było, to pro­dukt nie­miecki, a nie­miec­kie lagery to już legenda. Spró­bo­wać trzeba było. Ety­kietka jak widać kla­syczna, dość typowa dla nie­miec­kich pro­duk­tów. Piwo schło­dzi­łem nieco moc­niej niż zwy­kle i pozwo­li­łem mu wra­cać do tem­pe­ra­tury poko­jo­wej – kon­den­sat na butelce wygląda świet­nie, od razu koja­rzy się z orzeź­wie­niem, ale to nie jest efekt pracy bro­waru, tylko mojej lodówki 😉 […]

Load More Posts