Monthly Archives: lipiec 2014

Piwowarstwo domowe a prawo

By | 2014-09-01T20:37:07+02:00 lipiec 31st, 2014|

Czy w Pol­sce warze­nie piwa w domu jest legalne? To pierw­sze pyta­nie, które zada­łem sam sobie gdy po raz pierw­szy w mojej gło­wie bły­snęła idea piwo­war­stwa domo­wego. Na szczę­ście nasze rodzime prawo jest sto­sun­kowo czy­telne, a tre­ści o piwo­war­stwie domo­wym było już w sieci sporo, więc tra­fi­łem na kilka infor­ma­cji o sto­sunku prawa do naszego hobby i ze spo­kojną już głową zabra­łem się do warze­nia. […]

Soulstorm Brew

By | 2019-03-05T20:13:31+02:00 lipiec 24th, 2014|

Raz kozie Mudokonowi śmierć: odstąpię sobie od wcześniej ustalonej konwencji na jedną warkę, bo przypomniało mi się coś przegenialnego. Pewnie raz na jakiś czas jeszcze coś takiego odwalę, bo przez moją głowę ostatnio przepływa tyle pomysłów, że zdziwiłbym się, gdyby mi ich zabrakło przez najbliższe lata. Soulstorm Brew, czyli niesamowity trunek znany z gry Abe's [...]

Higiena butelek

By | 2014-07-17T10:26:44+02:00 lipiec 17th, 2014|

Jeżeli dotar­łeś aż tutaj, to z pew­no­ścią wiesz jak istotną rze­czą w piwo­war­stwie domo­wym jest szcze­gólne podej­ście do tematu higieny. Gene­ra­li­zu­jąc dla dobra ogółu – każdy mikrob, który pojawi się na któ­rym­kol­wiek eta­pie przy­go­to­wa­nia wła­snego piwa jest zagro­że­niem dla całej wło­żo­nej pracy i warto cza­sem poświę­cić kilka minut wię­cej na ste­ry­li­za­cję sprzętu, niż zmar­no­wać potem cały dzień warze­nia i te godzinkę na wpusz­cze­nie do zlewu 40 bute­lek [...]

KinoCaffe – ReAktywacja

By | 2019-03-05T20:13:31+02:00 lipiec 11th, 2014|

Czołem wszystkim, szybka aktualizacja. W Mikołowie był zacny lokal, w którym serwowali dobrą kawę, niszowe piwa i wszystko przy jakże ostatnio modnych grach planszowych. Niestety, w maju KinoCaffe zniknęło. Piszę o tym, bo właściciele w pocie czoła remontują sobie nowy lokal i potrzebują wsparcia. Oczywiście, nic z waszej strony nie będzie bezinteresowne - za każdą [...]

Uwolnić orkę!

By | 2019-03-05T20:13:31+02:00 lipiec 9th, 2014|

No i jest i obie­cana rybka. O orce sporo się sły­szało, może nie tak wiele co o sharku, który aku­rat fak­tycz­nie jest rybką, ale w sieci można tra­fić na całą masę pochleb­nych infor­ma­cji o tym CDA. Autor recep­tury – Tomasz Kopyra był nie­za­do­wo­lony z goryczki, ale hej! Nie samym chmie­lem prze­cież czło­wiek żyje i orka jest jed­nym z wielu dosko­na­łych przy­kła­dów. Ale do rze­czy – orka to Sin­gle hop Casca­dian Dark Ale (lub błęd­nie [...]

Load More Posts