Soulstorm Brew

RSoulStormBrewaz kozie Mudo­ko­nowi śmierć: odstą­pię sobie od wcze­śniej usta­lo­nej kon­wen­cji na jedną warkę, bo przy­po­mniało mi się coś prze­ge­nial­nego. Pew­nie raz na jakiś czas jesz­cze coś takiego odwalę, bo przez moją głowę ostat­nio prze­pływa tyle pomy­słów, że zdzi­wił­bym się, gdyby mi ich zabra­kło przez naj­bliż­sze lata. Soul­storm Brew, czyli nie­sa­mo­wity tru­nek znany z gry Abe’s Exo­dus z łez Mudo­ko­nów i kości ich przod­ków. Jesz­cze nie mogę powie­dzieć co to będzie, ale będzie po mojemu… Faj­nie 😉

By | 2019-03-05T20:13:31+01:00 lipiec 24th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.