Monthly Archives: czerwiec 2014

Bene Gesserit – Warka I

By | 2014-06-14T18:23:18+02:00 czerwiec 12th, 2014|

Jeżeli ufasz jedynie swoim oczom, twoje pozostałe zmysły słabną. Styl: Chocolate Milk Stout Ekstrakt: 13,4 (wyłączając laktozę) Alk: jeszcze nie wiadomo IBU: ~20 nie licząc goryczki wynikającej spoza chmielu Barwa: Czarne Użyte słody: Monachijski II, Cararoma, Palony i czekoladowa pszenica Użyte chmiele: Fuggles i Galaxy Uwarzona: sobota, 7 czerwca 2014

Nowy układ etykietek

By | 2019-03-05T20:13:37+02:00 czerwiec 11th, 2014|

Naklejanie kodu i ilustracji osobno nie było ani najlepszym, ani najwygodniejszym rozwiązaniem, więc postanowiłem zmienić nieco układ etykietki, by kod zawrzeć na jednym kawałku papieru razem z głównym motywem. Oczywiście, nadal nie będę informował o dokładniejszych parametrach zawartości bezpośrednio na etykietce - to daje możliwość zabawy w "zgadnij co to" i sprawia, że nie muszę [...]

PSPD

By | 2014-06-11T20:29:47+02:00 czerwiec 11th, 2014|

Teraz to już oficjalnie się ogłoszę. Od niedzieli jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Cieszę się niezmiernie z samego faktu, że zostałem przyjęty, ale co najbardziej mnie zaskoczyło, to numer mojej legitymacji... Witam serdecznie, Miło mi poinformować, że uchwałą Zarządu PSPD z dnia 06.06.2014 r. został Pan przyjęty w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. [...]

Co na śniadanie je piwowar?

By | 2019-03-05T20:13:37+02:00 czerwiec 10th, 2014|

Pew­nie wielu z was myśli, że piwo­war domowy, to na śnia­da­nie je jakieś kana­peczki, owsiankę, albo pije jakie­goś sycą­cego psze­nicz­niaka. Nic bar­dziej myl­nego. Każdy sza­nu­jący się piwo­war domowy dzień roz­po­czyna od wyjąt­kowo sycą­cej zupy mlecz­nej z chmielu. Zupy mlecz­nej z chmielu? Zupy mlecz­nej z chmielu!   […]

Rozwiązanie Czerwcowego „Czas na…?”

By | 2019-03-05T20:13:38+02:00 czerwiec 9th, 2014|

Kon­kurs nie cie­szył się zbyt wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem, więc przy­pusz­czam, że trzeba będzie nieco zmie­nić kon­cep­cję na następne kon­kur­sowe warze­nie aby czy­tel­ni­kom chciało się schy­lić po dar­mowe, domowe piwo. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że udało się wyło­nić zwy­cięz­ców. Ale przejdźmy do kon­kre­tów: W fer­men­to­rze wła­śnie two­rzy się… […]

Rio Grande Green Chile Beer

By | 2019-03-05T20:13:38+02:00 czerwiec 8th, 2014|

Kolejny prze­pis do ostat­nio tłu­ma­czo­nego arty­kułu. Dodat­kowo na lewo mały ren­der z paprycz­kami. Tak, to sym­bo­liczny akcik i będzie w lep­szej jako­ści, ale teraz nie mam czasu, żeby tak wal­nąć po pro­ce­so­rze Warzone przez Bran­dona San­tosa w Embudo Sta­tion Brew­pub, Embudo Sta­tion – Nowy Mek­syk. […]

Load More Posts