Teraz to już ofi­cjal­nie się ogło­szę. Od nie­dzieli jestem człon­kiem Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Piwo­wa­rów Domo­wych. Cie­szę się nie­zmier­nie z samego faktu, że zosta­łem przy­jęty, ale co naj­bar­dziej mnie zasko­czyło, to numer mojej legi­ty­ma­cji…

Witam ser­decz­nie,

Miło mi poin­for­mo­wać, że uchwałą Zarządu PSPD z dnia 06.06.2014 r. został Pan przy­jęty w poczet człon­ków Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Piwo­wa­rów Domo­wych.

Numer Pana legi­ty­ma­cji to: 500

500 - z takim numer­kiem można zawo­jo­wać świat.

By | 2014-06-11T20:29:47+02:00 czerwiec 11th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.