Jeżeli ufasz jedy­nie swoim oczom, twoje pozo­stałe zmy­sły słabną.

Styl: Cho­co­late Milk Stout
Eks­trakt: 13,4 (wyłą­cza­jąc lak­tozę)
Alk: jesz­cze nie wia­domo
IBU: ~20 nie licząc goryczki wyni­ka­ją­cej spoza chmielu
Barwa: Czarne

Użyte słody: Mona­chij­ski II, Cara­roma, Palony i cze­ko­la­dowa psze­nica
Użyte chmiele: Fug­gles i Galaxy

Uwa­rzona: sobota, 7 czerwca 2014