I pykło 3000

No to dziś wpa­dły 3000 odwie­dziny (z wyłą­cze­niem wła­snych). Nie jest to jakiś dobry wynik, ale myślę, że warto o tym wspo­mnieć. Nato­miast nie­złym wyczy­nem jest też to, że w ciągu ostat­nich dwóch tygo­dni zdu­blo­wa­li­ście liczbę wejść na mojego bloga!

Dzięki

By | 2019-03-05T20:13:44+02:00 marzec 1st, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.