Chłodnica

Na dziś, po wczo­raj­szej wiel­kiej recen­zji tylko krótka, ale za to jak wiele zna­cząca notka. Mate­riały na chłod­nicę już są, więc teraz już naprawdę w naj­bliż­szym cza­sie moja wła­sna piwna pra­cow­nia będzie kom­pletna, w pełni funk­cjo­nalna i coś sobie na blogu powa­rzymy, co?

By | 2019-03-05T20:13:48+02:00 luty 23rd, 2014|1 komentarz

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.