Wygląda na to, że docze­ka­łem się pierw­szych, tych praw­dzi­wych wier­nych fanów! Pewien czas temu poży­czy­łem z Anią grę plan­szową Clu­edo na poczet zajęć z języka angiel­skiego w szkole pod­sta­wo­wej. Grę odzy­ska­li­śmy w sta­nie ide­al­nym, a poza tym dosta­li­śmy listy z podzię­ko­wa­niami od uczniów. A co w listach? Ha! Ogromne zasko­cze­nie 😉

[przy­my­kamy oczka na błędy, dro­dzy kole­dzy]

Ślicz­nie dzię­ku­jemy dzie­cia­kom! (: