zaopatrzenie

/Tag:zaopatrzenie

Tydzień z Lambikiem

By | 2019-03-05T20:13:43+02:00 Marzec 18th, 2014|

Wczo­raj mie­li­śmy Świę­tego Patryka i z tej oka­zji posta­no­wi­łem przy­szy­ko­wać dla moich czy­tel­ni­ków (i dla sie­bie, oczy­wi­ście) coś eks­tra. Powią­za­nie z Patry­kiem ma to też spore, bo mowa oczy­wi­ście o piwie (Thanks, Cpt. Obvious). Więk­szość z was pew­nie pomy­ślała o irlandz­kim sto­ucie za co was nie winię, bo też mi prze­szedł przez myśl, ale to by było nudne. Degu­sta­cji sto­utów po wczo­raj­szym dniu mamy aż nadto (sam z resztą Sto­uta wczo­raj wypi­łem, ha!). [...]

Stary Kufel

By | 2019-03-05T20:13:48+02:00 Luty 22nd, 2014|

Gdzie naj­le­piej spę­dzić ponie­dział­kowy wie­czór? Naj­le­piej tam, gdzie warto spę­dzić każdy inny – w swoim ulu­bio­nym, wyjąt­ko­wym pubie. Ponie­dzia­łek dopiero poju­trze, więc jeżeli ulu­bio­nego lokalu nie posia­da­cie, to czym prę­dzej trzeba sobie takowy zna­leźć. Oczy­wi­ście i zgod­nie z logiką na począ­tek pole­cam swój ulu­biony, czyli jak ktoś nie zauwa­żył po tytule wpisu i jesz­cze nie zna mnie za dobrze: Stary Kufel w Gli­wi­cach […]

Dlaczego warto wybrać się do Żabki?

By | 2014-05-31T21:47:12+02:00 Luty 18th, 2014|

„Żabka” wyraźnie posmakowała w lepszych piwach i coraz częściej można złapać coś wartego uwagi na półkach. Generalnie nigdy tej sieci sklepów bym nie podejrzewał o takie rozpieszczanie piwnych smakoszy i już jakiś czas temu zostałem miło zaskoczony.W pierwszej kolejności zauważyłem, że pojawiły się „fortuny” (ciemne, miód, śliwka i wiśnia), ale uznałem to za zwykły przypadek. [...]