Wordpress

/Tag:Wordpress

WordPress vs SPAM

By | 2019-03-05T20:13:32+02:00 Czerwiec 27th, 2014|

Wpis cał­kiem wykra­cza­jący poza piwo. Dziś około pią­tej nad ranem prze­kro­czy­łem magiczną gra­nicę, która otwo­rzyła alechanted.pl na wiel­kie kró­le­stwo spamu. Przy­pusz­czam, że jest to jakieś świa­dec­two mojej popu­lar­no­ści i zna­czy, że gdzieś zaczyna mnie być widać w cze­lu­ściach inter­netu. Od pią­tej do godziny szó­stej pod wpi­sem z mode­lo­wa­niem kap­sli otrzy­ma­łem 200 komen­ta­rzy. […]

Kolejna witryna oparta na wordpressie!

By | 2019-03-05T20:13:40+02:00 Maj 31st, 2014|

Na blogu jak pewnie widać pojawiło się kilka "kosmetycznych" zmian: Zmiana serwera Zmiana platformy Zmiana wystroju Dodałem kilka bajerów Facebook! (lubcie mnie!) W konsekwencji: Przepadły komentarze. Teoretycznie da się je odzyskać, ale mało ich i chyba nie ma sensu się po nie schylać   W ciągu najbliższych paru dni będzie pewnie ciężko, ale zapewniam, że [...]