Uwolnić orkę!

By | Lipiec 9th, 2014|

No i jest i obie­cana rybka. O orce sporo się sły­szało, może nie tak wiele co o sharku, który aku­rat fak­tycz­nie jest rybką, ale w sieci można tra­fić na całą masę pochleb­nych infor­ma­cji o tym CDA. Autor recep­tury – Tomasz Kopyra był nie­za­do­wo­lony z goryczki, ale hej! Nie samym chmie­lem prze­cież czło­wiek żyje i orka jest jed­nym z wielu dosko­na­łych przy­kła­dów. Ale do rze­czy – orka to Sin­gle hop Casca­dian Dark Ale (lub błęd­nie black india pale ale) uwa­rzony w bro­wa­rze Widawa. Bute­leczka z ręcz­nie wypi­saną datą na 30.07.2014, więc czasu na wypi­cie tro­chę pozo­stało. Nie wiem kiedy wydana, ale zna­jąc Tomka, data jest ści­śle zwią­zana ze spad­kiem jako­ści aro­ma­tów chmie­lo­wych, więc o to bym się nie mar­twił. […]