Lambic

/Tag:Lambic

Gueuze Fond Tradition

By | Styczeń 8th, 2015|

Na dziś, z okazji sporej przebudowy mojego studyjka kupiłem sobie kolejne hyze - St. Louis Gueuze Fond Tradition z Brouwerij Vanhonsebrouck. Butelka wydała mi się dość ładna, w dodatku tego akurat nie piłem, więc nie musiałem się długo do tego zakupu namawiać. Piana przy nalewaniu buduje się wysoko. Zdecydowanie jest złożona z dużych pęcherzy, które [...]

Tydzień z Lambikiem

By | Marzec 18th, 2014|

Wczo­raj mie­li­śmy Świę­tego Patryka i z tej oka­zji posta­no­wi­łem przy­szy­ko­wać dla moich czy­tel­ni­ków (i dla sie­bie, oczy­wi­ście) coś eks­tra. Powią­za­nie z Patry­kiem ma to też spore, bo mowa oczy­wi­ście o piwie (Thanks, Cpt. Obvious). Więk­szość z was pew­nie pomy­ślała o irlandz­kim sto­ucie za co was nie winię, bo też mi prze­szedł przez myśl, ale to by było nudne. Degu­sta­cji sto­utów po wczo­raj­szym dniu mamy aż nadto (sam z resztą Sto­uta wczo­raj wypi­łem, ha!). Ja przez cały tydzień sku­pię się na Lam­bi­cach (które to sobie uprosz­czę w dro­dze wyjątku do lam­bi­ków, dobrze?). Będzie wiele atrak­cji, sporo tek­stu, ale kolo­ro­wych obraz­ków, które tak bar­dzo wszy­scy lubimy też nie zabrak­nie. Liczę na to, że pokażę moim czy­tel­ni­kom coś nowego, czego jesz­cze nie widzieli – czy im się to podoba, czy nie 😉 […]

Load More Posts