AleBrowar

/Tag:AleBrowar

AleBrowar – Freak Out

By | Czerwiec 14th, 2018|

Po dość długiej przerwie od bloga i właściwie całego piwnego światka, poszedłem w końcu na konkretne zakupy. Efekt jest taki, że masa potencjalnie świetnych piw stoi w kolejce do degustacji, a ja niecierpliwie czekam, aż przestanę przyjmować antybiotyki z okazji wyrwanego zęba. Zanim jednak dałem się skrzywdzić, zdążyłem przyjrzeć się jednemu piwu z zestawu. AleBrowar [...]

Nie znam się, to się wypowiem: King of Hop

By | Wrzesień 22nd, 2014|

Na dzisiejszy wieczór gość specjalny. Trochę nie miałem czasu tego spisać i tekst trafia tu z małym opóźnieniem, ale myślę, że doskonale się wpasuje w nowiutki wystrój strony i ogólnie, atmosferę specjalności. "Dziś" schwytałem Pawła Lekszyckiego. Świetny poeta i przez 3 lata liceum mój wychowawca. Persona wyjątkowa, wielbiciel whisky deklarujący się jako cierpiący na piwowstręt. [...]

Nie znam się, to się wypowiem. Sweet Cow.

By | Sierpień 1st, 2014|

Okej, to pierw­szy wpis z serii „Nie znam się, to się wypo­wiem”. Zasada jest pro­sta – wyszu­kuję ludzi nie mają­cych z piwem rze­mieśl­ni­czym nic wspól­nego, a następ­nie ich czę­stuję i spi­suję ich prze­my­śle­nia, bez kolo­ro­wa­nia czy wygła­dza­nia i bez oszu­stw. W efek­cie chcę poka­zać, że z piwa może wycią­gnąć cokol­wiek każdy i że nie jest to sztyw­niac­two, tylko świetna zabawa, którą zająć może się KAŻDY. Chcesz tu tra­fić? Napisz jakoś do mnie, pomy­ślę 😉 Anna M., lat 24, stu­dentka filo­lo­gii angiel­skiej. Nie cierpi piwa, gorz­kiej cze­ko­lady, alko­holu jako-takiego i nie lubi kawy. Gene­ral­nie nawet mini­malna gorycz odpada. Lubi swoje stu­dia, zwie­rzęta i uwiel­bia piec (potwier­dzam – naj­lep­sze ser­ni­ko­brow­nie w mie­ście) a także gry. Ode mnie dosta­nie jedno z bar­dziej odje­cha­nych od strony stylu piwa. Milk Stout. Już sam stout jest dziw­nie odbie­rany przez nowi­cju­szy, a doda­tek lak­tozy do piwa? Pełne sza­leń­stwo. Jest piwo, jest kawa, jest gorzka cze­ko­lada. Jestem potwo­rem 😉 […]

Load More Posts