Kurs Sensoryczny

Samo zdję­cie tematu nie wyczer­pie, ale sam też nie wiem ile o tym napi­sać. Jeżeli coś was w kon­tek­ście kursu sen­so­rycz­nego inte­re­suje, to pytaj­cie, a ja posta­ram się odpo­wie­dzieć.

certyfikat

 

By | 2019-03-05T20:13:29+02:00 wrzesień 14th, 2014|2 komentarze

2 komentarze

  1. dziennikpiwny 14 września 2014 w 20:49 - Odpowiedz

    Gdzie było info o kur­sie? Na stro­nie PSPD nie zano­to­wa­łem tego faktu.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.