Wszystko, poza nie­sło­do­wa­nym żytem jest od Wey­er­manna:

Pil­zneń­ski – 3kg - 50%
Mona­chij­ski II – 1kg – 16,6%
Żytni – 1kg – 16,6%
Psze­niczny Kar­me­lowy – 0,5kg – 8,3%
Nie­sło­do­wane żyto – 0,5kg – 8,3%

alia-zasyp-1Zamó­wie­nie puści­łem zwy­cza­jowo do sklepu ale­piwo, co prawda, pla­no­wa­łem sko­rzy­stać z jakie­goś innego i dorzu­cić do listy, ale tylko tam tra­fi­łem na kom­plet tego, czego potrze­bo­wa­łem (+ czarne kap­sle)