Galeria – Browary i Bimbrownie 2014

//Galeria – Browary i Bimbrownie 2014

Stoisko z piwem domowym Wczo­raj­sza impreza zde­cy­do­wa­nie wcho­dzi w kate­go­rię tych uda­nych. Pogoda raczej nie trak­to­wała nas lekko, ale namioty, dobre piwa i świetna atmos­fera wszystko rato­wały. Tłumy nawet przed desz­czem zdą­żyły się poja­wić, sporo osób wyda­wało się tema­tem warze­nia w domu zain­te­re­so­wać, więc nie można powie­dzieć, że to czas stra­cony.
Piwo oczy­wi­ście lali­śmy cał­kiem za darmo!

 

 

Każdy piwowar chodzi uśmiechnięty ;) Ludzie zaczynają się zbierać Doskonale wiemy, co robimy.

Jak widać, było co robić 😉

Co do wyni­ków kon­kursu:

Dry Stout:

 1. Leszek Jasiń­ski
 2. Zbi­gniew Hay­dyła
 3. Rafał Pałka

Okto­ber­fest:

 1. Jerzy Miler
 2. Grze­gorz Pyzal­ski
 3. Jaro­sław Laprus

Bock:

 1. Krzysz­tof Zach
 2. Marek Kmie­cik
 3. Jacek Jędrzej­czak

Strong Bit­ter:

 1. Dariusz Fiszer
 2. Dariusz Pięta
 3. Wal­de­mar Pitala
By | 2019-03-05T20:13:32+01:00 czerwiec 30th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.