Browary i bimbrownie – 29.06.2014

//Browary i bimbrownie – 29.06.2014

plakatHej, krót­kie ogło­sze­nie para­fialne na dziś.

W naj­bliż­szą nie­dzielę w Parku Etno­gra­ficz­nym w Cho­rzo­wie odbę­dzie się impreza, na któ­rej przy oka­zji mię­dzy­na­ro­do­wego kon­kursu piw domo­wych będzie można napić się sporo dobrego piwa (w tym także mojego)w pro­gra­mie:

  • pokaz warze­nia piwa
  • wykład o histo­rii piwa
  • wykład o sty­lach piw­nych i sędzio­wa­niu
  • wykład o bro­wa­rach i restau­ra­cjach w XX wieku w Cho­rzo­wie i oko­licy
  • zabawy i kon­kursy na temat piwa
  • wykład o histo­rii bim­brow­nic­twa
  • wykład o histo­rii Bro­waru Kmi­cic
  • ogło­sze­nie wyni­ków I MKPD
  • degu­sta­cja piw domo­wych
  • kon­cert

Zabawa zaczyna się o 14:00

By | 2019-03-05T20:13:32+01:00 czerwiec 26th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.