Eske’s Taos Green Beer

/, Piwowarstwo, Zymurgy/Eske’s Taos Green Beer

Jeden z prze­pi­sów do wczo­raj­szego tłu­ma­cze­nia. Ilo­ści mogą wyda­wać się dziwne, a nawet są – to szyb­kie prze­li­cze­nie z jed­no­stek impe­rial­nych na jedyne słuszne 🙂
Prze­pi­sów nie będę wrzu­cał w kupie. Zamiesz­cza­jąc je osobno łatwiej będzie się do nich doko­pać w przy­szło­ści.

Uwa­rzone przez Steva Eske­backa z Eske’s Brew­pub w Taos, wygrało brą­zowy medal w kate­go­rii piw owo­co­wych i warzyw­nych na Great Ame­ri­can Beer Festi­val® w 1993 roku.

Na warkę 19 litrów:

  • 3,2kg słodu pale ale
  • 0,45kg sło­do­wa­nej psze­nicy
  • 14g chi­no­oka (90 minut)
  • 14g chi­no­oka (60 minut)
  • 28g cascade (koń­cówka)
  • 0,45kg świeżo-wypie­czo­nych zie­lo­nych papry­czek
  • Droż­dże Wyeast 1187 Rin­gwood Ale.

Wska­zówki piwo­wara:

Krótka (5–10 minut) prze­rwa biał­kowa w 50 stop­niach, potem scu­krza­jąca w 66 stop­niach na 10 do 15 minut i prze­rwa w 70 stop­niach aż do końca kon­wer­sji. Eske­back używa papry­czek San­dia od Taos Chile Bro­thers Roasting Co.
Dodaj świeże, zie­lone papryczki (bez obie­ra­nia) w woreczku muśli­no­wym po zakoń­cze­niu fer­men­ta­cji (potrak­tuj to jako “Chmie­le­nie na zimno” z uży­ciem papry­czek). Zostaw piwo w kon­tak­cie z paprycz­kami na tydzień, potem wykręć worek i usuń go z piwa.

By | 2014-06-05T21:32:07+02:00 Czerwiec 5th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.