Można? Można.

Butelka ArrakisWiele osób twier­dziło, że powi­nie­nem się stuk­nąć w łeb z moim nowym hobby. Bla­bla­bla: a jed­nak się udało. Życzę wszyst­kim, aby też cza­sem wyłą­czyli racjo­nalne myśle­nie i spró­bo­wali cze­goś nowego – cza­sem iro­nicz­nie to naj­bar­dziej racjo­nalna rzecz, jaką można w danej chwili zro­bić. No i cza­sem popłaca, a kto nie pró­buje, ten potem nie pije 😉

Z pozdro­wie­niami dla wszyst­kich mal­kon­ten­tów:
Piwo­war

By | 2019-03-05T20:13:40+02:00 kwiecień 29th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.