Arra­kis naucza filo­zo­fii noża – odrą­bu­jemy to, co nie­kom­pletne, i mówimy: „Teraz jest kom­pletne, ponie­waż tutaj się koń­czy”.

Styl: bez­sty­lo­wiec w oko­li­cach Ame­ri­can India Pale Ale
Eks­trakt: 15,2
Alk: 7%
IBU: ~65 i spada dra­stycz­nie
Barwa: Bursz­ty­nowa, piwo zmęt­nione
Wadliwe

Użyte słody: Pale Ale, Cara­red, Munich II
Użyte chmiele: Magnum, East Kent Gol­dings, Cen­ten­nial, Citra 

Uwa­rzona: sobota, 29 marca 2014